Oferujemy Państwu pomiary elektryczne:

  • skuteczności wyłączania,
  • oporności izolacji kabli,
  • natężenia oświetlenia,
  • wyłączników różnicowo-prądowych,
  • instalacji odgromowej,
  • próby odgromowej,
  • próby napięciowe,
  • lokalizacji uszkodzeń kabli.