Wykonywanie prac w technologi pod napięciem do 1 kV


Oferujemy Państwu:

  • podłączanie przyłączy kablowych i napowietrznych,
  • wymianę przyłączy napowietrznych,
  • wymianę opraw oświetleniowych i źródeł światła,
  • wymianę osprzętu linii napowietrznej NN,
  • usuwanie awarii.