Wyniki dla zapytania 8

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW dla zapytania ofertowego 8/2017
 
 
Zamawiający informuje, że w wynik dla postępowania 8/2017  na podstawie przyjętych  kryteriów oceny za  najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
 
LUZ SERWIS
Rynek 24/3
58-200 Dzierżoniów

Comments are closed.