Wyniki dla zapytania 7

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW dla zapytania ofertowego 7/2017
 
 
Zamawiający informuje, że w wynik dla postępowania 7/2017  na podstawie przyjętych  kryteriów oceny za  najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
 
Firma Senator Małgorzata Szczukiecka 
Diorowska 20
58-200 Dzierżoniów 

Comments are closed.