Wyniki dla zapytania 6

 

 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW dla zapytania ofertowego 6/2017
 
 
Zamawiający informuje, że w wynik dla postępowania 6/2017  na podstawie przyjętych  kryteriów oceny za  najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
 
KRZYSZTOF OWCZAREK P.P.H.U KRZYSZTOF OWCZAREK
 
 
 
 
 

Comments are closed.