Oferta

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie  projektowania i wykonawstwa sieci elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych oraz roboty remontowo-budowlane, prace ziemne i wysokościowe. Zakład kompleksowo wykonuje inwestycje  elektroenergetyczne począwszy  od zaprojektowania, przygotowania  placu budowy poprzez zakup materiałów, montaż, pomiary, uruchomienie /rozruch aż po wykonanie dokumentacji powykonawczej i serwis.

 

NASZA OFERTA

PROJEKTUJEMY:

 • elektroenergetyczne budowlane i wykonawcze sieci SN/NN, rozdzielni i stacji transformatorowych,
 • organizacji ruchu zastępczego,
 • odbudowy nawierzchni.

 

WYKONUJEMY:

 • prace w technologi PPN do 1 kV (prace pod napięciem),
 • linie kablowe NN i SN,
 • linie napowietrzne NN i SN,
 • stacje transformatorowe słupowe do 20 kV,
 • stacje transformatorowe kontenerowe do 20 kV,
 • stacje transformatorowe wnętrzowe,
 • sieci i stacje energetyczne,
 • oświetlenie uliczne,
 • instalacje uziemiające i odgromowe,
 • remonty stacji trafo w zakresie budowlanym i elektrycznym,
 • linie światłowodowe,
 • instalacje wewnętrzne i zewnętrzne,
 • instalacje niskoprądowe,
 • przeciski i przewierty pod drogami,
 • naprawa nawierzchni brukowych, kamiennych, asfaltowych,
 • inne specjalistyczne i nietypowe inwestycje techniczne,
 • pomiary i próby napięciowe do 20kV.

 

OFERUJEMY USŁUGI SPRZĘTEM:

 • minikoparki,
 • koparko-ładowarki,
 • podnośniki do 24m z napędami 4×4,
 • ciężarówki z dźwigiem HDS  z napędami 4×4,
 • wywrotki do 10 ton.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH